Hasselsnok, Vanlig snok & Huggorm - en liten jämförelse

Orm Giftig? Fjäll Ögon (pupill) Mönster, kännetecken Färger Storlek Förekomst Föda (mat) Not
Hasselsnok (Slätsnok) Nej Utan s.k. mittknöl, i 19 längsrader. Huvudet täckt av stora fjällplåtar. Rund Svart streck på sidan av huvudet. Fläckar i två rader utmed hela kroppen (ryggen). Och liksom en sköldmarkering (märke) mitt uppe på huvudet. Grå, brun eller rödaktig grundfärg med tvärband eller två längsrader av mörka fläckar längs ryggens mitt. Upp till 80cm Sällsynt, rödlistad. Fridlyst. Jordbruksmarker, torrt. Gärna tallskog och ljungvegetation. Bergigt och stenigt. Tät och snårig s.k. markvegetation. Främst skogsödla och sandödla. Även smågnagare och mindre huggormar samt eventuellt mindre exemplar av den egna arten (kannibal). Nyfödda: Insekter  
Vanlig snok (vattensnok) Nej Med s.k. mittknöl, i 19 längsgående rader. Huvudet täckt av stora fjällplåtar. Rund Gulvita, gula, orange fläckar bak på huvudet (kan saknas). Prickmönstrad i flera rader utmed hela kroppen (ryggen). Helt mörk uppepå huvudet. Ljusgrå,  (grön)grå-  svart Upp till 140cm Vanlig. Fridlyst. I kanterna av och nära våtmarker och sjöar. Grodor och paddor samt även mindre fisk och smågnagare. Nyfödda: Insekter Helt svarta exemplar finns. Kallas ofta för vattensnok då den ofta syns i vatten.
Huggorm Ja Med s.k. mittknöl, i 21 längsgående rader. Huvudet täcks av mindre fjällplåtar. oval, uppifrån och ned Mörkt Zick-Zack- mönster på kroppen (ryggen). Och liksom en sköldmarkering (märke) mitt uppe på huvudet. Blågrå, grå - svart, brun Upp till 100cm. Vanlig. Fridlyst. Där smågnagare och mindre däggdjur finns i större antal. I och vid jordbruksmarker. Åkrar, ängar & hagar. Smågnagare och mindre däggdjurs ungar. Unga huggormar kan ta grodor. Nyfödda: Insekter Helt svarta exemplar finns.

NGN 2007